• head1.jpg
  • Untitled-1.jpg
  • oo.jpg
  • hh.jpg
  • IMG.jpg

ورق a516

 

ورق a516

به طور کلی ورق های a516 را می توان با توجه به شرایط مکانیکال آن به 3 دسته تقسیم نمود:

1)ورق . a516 تولید کشور های اروپای غربی مانند بلژیک. آلمان و...

از آنجایی که ورق های a516 در جهت ساخت بویلر ها و مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی مورد مصرف قرار

می گیرند لذا از اهمیت خاصی در جهت بکارگیری نوع ورق a516 (از نظر کیفیت و تکنولوژی ساخت) وجود دارد.

لازم به ذکر است که تنها این دسته از ورق های a516 برای عدسی کردن و خم کردن ورق در جهت ساخت بویلرها و...

مناسب هستند.

2)ورق های a516 تولید کشورهای روسیه. اکراین و کره جنوبی

ورق های a516 تولید روسیه  و اکراین دارای شرط UT و نرمالایز بودن می باشند که معمولا با توجه به خاصیت

نرمالایز بودن

این دسته از ورق های a516 در جهت ساخت بدنه بویلر ها و مخازن تحت فشار و... مورد مصرف قرار می گیرد.

3) ورق های a516 ایرانی (مجتمع فولاد مبارکه و فولاد اکسین)

این دسته از ورق های a516 که در ابعاد مختلف و با ضخامت های کمتر از 15 میلیمتر (فولاد مبارکه) قابل عرضه می باشد در جهت مصارف صنعت هایی که از اهمیت کاربردی

پایین تری برخوردارند مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق های a516 به طور کلی به دو دسته ورق های a516-70و a516-60 تقسیم می شوند.

ورق های a516 در ابعاد های 2000*6000 و 1500*6000و 2000*12000 و2500*12000 و با ضخامت های مختلف قابل

ارایه به شما کارفرمایان و صنعتگران محترم می باشد.

لیست قیمت ورق های a516 به شرح زیر است:

 

 

 

 

سایز ورق

 A516-70

ابعاد ورق

 A516-70

کشور تولیدکننده ورق A516-70

قیمت ورق

 A516-70

ورق A516-70 ضخامت 6 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 8 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 10 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 12 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 15 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 16 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 18 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 20 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 25 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 30 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 35 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 40 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 50 میل

6000 ×2000

اوکراین - بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 70 میل

6000 ×2000

بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 80 میل

6000 ×2000

بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء

ورق A516-70 ضخامت 100 میل

6000 ×2000

بلژیک

تماس جهت ارائه استعلام بهاء