• Untitled-1.jpg
  • IMG.jpg
  • head1.jpg
  • oo.jpg
  • hh.jpg

ورق a516

 

ورق a516

به طور کلی ورق های a516 را می توان با توجه به شرایط مکانیکال آن به 3 دسته تقسیم نمود:

1)ورق . a516 تولید کشور های اروپای غربی مانند بلژیک. آلمان و...

از آنجایی که ورق های a516 در جهت ساخت بویلر ها و مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی مورد مصرف قرار می گیرند لذا از اهمیت خاصی در جهت بکارگیری نوع ورق a516 (از نظر کیفیت و تکنولوژی ساخت) وجود دارد.

لازم به ذکر است که تنها این دسته از ورق های a516 برای عدسی کردن و خم کردن ورق در جهت ساخت بویلرها و...

مناسب هستند.

2)ورق های a516 تولید کشورهای روسیه. اکراین و کره جنوبی

ورق های a516 تولید روسیه  و اکراین دارای شرط UT و نرمالایز بودن می باشند که معمولا با توجه به خاصیت نرمالایز بودن

این دسته از ورق های a516 در جهت ساخت بدنه بویلر ها و مخازن تحت فشار و... مورد مصرف قرار می گیرد.

3) ورق های a516 ایرانی (مجتمع فولاد مبارکه و فولاد اکسین)

این دسته از ورق های a516 که در ابعاد مختلف و با ضخامت های کمتر از 15 میلیمتر (فولاد مبارکه) قابل عرضه می باشد در جهت مصارف صنعت هایی که از اهمیت کاربردی پایین تری برخوردارند مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق های a516 به طور کلی به دو دسته ورق های a516-70و a516-60 تقسیم می شوند.

ورق های a516 در ابعاد های 2000*6000 و 1500*6000و 2000*12000 و2500*12000 و با ضخامت های مختلف قابل

اراعه به شما کارفرمایان و صنعتگران محترم می باشد.

لیست ورق های a516 به شرح زیر است:

 

سایز

ابعاد

A516-70

کشورهای سازنده

A516    6mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516    8mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   10mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   12mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   15mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   16mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   18mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   20mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   25mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   30mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   35mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   40mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   50mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

اوکراین- بلژیک

A516   70mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

بلژیک

A516   80mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

بلژیک

A516 100mm

6000*2000

نرمالایز-لب تیز

 بلژیک